topp_logo.jpg

 

VILLREINJAKTA - EN VIKTIG FORVALTNINGSOPPGAVE!

Skrevet av Torgrim Sørseth, Søndag 13. september 2009

Slakting av storbukk oppunder Snøhetta.
Slakting av storbukk oppunder Snøhetta.

Villreinjakta går mot slutten. Hvordan har det gått på fjellet i år? Har været påvirket jakta? Flere påstår at reinen bruker mindre arealer enn før. Deler oppsynet dette synet? Bidrar nymotens hjelpemiddel som jaktradio til at det alltid er jegere som stiller på flokkene? Er fluktresponsen for støkte dyr endret de siste åra?  Bevar Dovrefjell har snakket med flere jegere og fjelloppsyn om årets villreinjakt for å dra noen fellesnevnere.

Artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert i tiden framover. 

Villreinjakta startet i år med sørlig vind, og med hovedtyngda av rein på Lesja og Dovreterreng. Allikevel fikk vi tilbakemelding om spredte flokker også i Sunndal og Oppdalsfjell. Før første fellesjakt var det god spredning av jegere, men med en konsentrasjon i sørvestre del av fellesområdet ved Skamsdalen/Telranden. Det kan virke som om de fleste respekterte oppfordringen om ikke å telte i øvre del av Skamsdalen i år. Det er nok bedre for villreinen med spredt telting enn den barrikaden som vi tidligere år har sett tendenser til mellom Drugshøa og Lågvasbekken.

Etter de første dagene var unnagjort, tømtes det gradvis for dyr i de nordre og østre områdene. Like før første fellesjakt stod nok det aller meste av reinen mellom Grønåa og E6. Etter hva vi har erfart, tok reinen bare en hel "runde" rundt Snøhetta i jakta. Mot nest siste helga var det værskifte og mange trodde reinen kom nordover på vestsiden av Svånåtind/Skredahø-massivet. Så langt sør som reinen startet var det sikkert en del østlig vindtrekk også, så hovedtyngden av dyra kom faktisk øst for Snøhettamassivet. Det kan jo være gode beiter i det tidligere skytefeltet som frister reinen den veien også? Ferden gjennom østre del av skytefeltet og Stroplsjødalen.... Reinen tok altså en svingom i Oppdalsterreng der den spredte seg over indre fellesområde, på trekk nord og vestover. Noen perioder med sørvest fikk reinen til å trekke ned på Lesjaterreng igjen, men nordavind snudde reinene nord og østover på nytt. Varierende vindretning mot slutten av jakta, førte altså til stor bevegelse og spredning på dyra. Det bør vel ligge an til gode fellingsprosenter i år da? Eller...

Selv om det til tider var mye rein på Lesjøtelet i år, stod vel ikke uttaket i forhold... At Leirsjotelet plutselig er blitt attraktiv for reinen kan skyldes så mangt, men det kan vel hjelpe med mindre telting og færre fotturister som benytter stiene mot Grøvudalen og Skamsdalen. Mindre "motstand " i rekk-korridoren opp og ned Skamsdalen, forholdsvis store flokker og vekslende vindretninger kan være summen som gjorde at vi hadde mye og spredt rein i indre fellesområde mot slutten av jakta. Likevel sier tilbakemeldingene at dyra hadde rask framdrift gjennom terrenget. En jeger kunne fortelle at han observerte fellestrekk i hvordan en skremt "første-flokk" påvirket responsen til påfølgende flokker som hadde samme retning. Tendensen var at flokkene ble urolige når de kom til området hvor første flokken hadde blitt skremt. Det er vel vitring fra første flokken som sitter i grunnen? Det meldes også om svært få turister i Åmotdalen sammenlignet med tidligere år. Hovedårsaken til dette er nok det ruskete været vi hadde i jakta. Uten å konkludere for meget, kan nok færre fotturister i terrenget gi roligere rein.

Stroplsjødalen er et godt eksempel på hvordan en ferdselsåre påvirker villreinen. Det er mange år siden jeg har sett rein beite rolig der i sommerhalvåret. Men årsaksforholdet er selvfølgelig mer komplekst... men det er summen av menneskelig ferdsel som trolig er hovedårsaken til at villreinen strever med å krysse både Stroplsjødalen og Snøheimveien. Flere erfarne jegere vi har snakket med beklaget seg over å ha fått ødelagt flere opplagte sjanser på grunn av turister, hunder som ikke var i bånd og andre jegeres jakt. Det kan nok være vanskelig å få øye på godt kamuflerte jegere som stiller på en flokk, og opplever man slike situasjoner flere ganger på en dag er det vel forsåelig at en blir litt oppgitt... 

Alle ønsker å få maksimalt ut av de dagene de er i terrenget, for ofte er det "dyre" feriedager av familiens felleskvote... Stikkoret er vel "saktere" jakt og bedre samarbeid - og allikevel reinsdyrfall! Det er vel et ordtak som heter "det ordner seg for kjekke folk". Det kan vel for mange være vanskelig å "holde igjen" når en ser rein - og ofte viser det seg at det faktisk kan være like lurt å la reinen ta initiativet. Vi har nok alle vært i den uheldige situasjonen det er å ødelagge en annen reinsjegers skuddsjanse. Og hvis vi leter etter årsaker til dette, er det mulig at de siste ti åras økende bruk av jaktradio mellom jegerene kan være noe av årsaken? Hvis radiobruken fører til at en ikke lenger har behov for å snike seg rolig fram for å ha kontroll på dyr, terreng og vind når en er på frammars i uoversiktlig jaktterreng,  kan nok dette føre til at vi støkker andre dyr eller ødelegger "stilling" for andre på veien fram. Husk at det nermest kan ligge folk "inne i" en flokk før de tar ut det rette dyret. Hvis vi koker det ned, er vel reinsjakta en stor forvaltningsmessig fellesdugnad - som stort sett består av enkeltpersoners innsats - vi må hjelpe hverandre :)

Oppfordringen blir at vi ikke må fjerner oss fra det opprinnelige - jegeren mot flokken. Satt på spissen har vi vel sett "flokken" mot dyret i noen ekstreme tilfeller. Når vi treffes på fjellet neste år vil jeg bære lettere, gå s a k t e r e, prate uten jaktradio og skyte fler rein...

Så kan en stille seg et spørsmål til slutt... påvirker jaktprisen måten vi jakter på?

Ha en fin høst!

Fjellhilsen Torgrim Sørseth, red./leder i Bevar Dovrefjell

Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS