topp_logo.jpg

 

OVERTRAMP PÅ DOVREFJELL?   

Kronikk skrevet av Torgrim Sørseth, mandag 30. juni 2008

1194013300000_sn_heim_bilde_1513857m.jpg

Her er en kronikk som belyser problemstillingene på Dovrefjell som ble trykkt i Adresseavisens påskeutgave. Honoraret på 2500kr er brukt til registrering i enhetsregisteret og domenekjøp.

OVERTRAMP PÅ DOVREFJELL?

Klima er et globalt ansvar - Dovrefjell er et nasjonalt. Det må både Dovrefjellrådet, Dovre kommune og ikke minst DNT ta hensyn til når premissene skal legges for bærekraftig turisme og dyreliv i Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark. Alle vil selvfølgelig ha villreinen, men vil vi forsake noe?

Av Torgrim Sørseth, Skodje.
Det er på tide at noen balanserer samfunnsdebatten som til nå har vært ganske ensidig når det gjelder premissene for utbygging og drift av Snøheim, og bevaring av veien til Snøhetta. Som flere andre beslutninger tatt av storsamfunnet i moderne tid, tror jeg vi nå er vitne til enda en overrumpling og snikødelegging av våre fellesverdier. Til sammenligning ville vi neppe ofret Alta-canyonen på nytt, når en i ettertid vet at tilsvarende investering kunne gitt mange ganger så stor produksjon ved effektiviseringstiltak på eksisterende kraftanlegg. Snøheim og Snøheimveien står dessverre i fare for å bli lignende tilfeller, der utbygging av Snøheimhytta sammen med veien må sees på som et ugjenkallelig inngrep. For området rundt Snøhetta er unikt, sårbart og uerstattelig. Med så mange nye senger innenfor nasjonalparkgrensen kan vi lett få en turistifisering av enda et fjellområde i Norge.

Ja, kanskje det nettopp er intakte fjellområder våre etterkommere med stolthet vil vise fram om 200 år? At Hjerkinn Skytefelt skal tilbakeføres på naturens premisser, er en selvfølge. I mellomtiden er det nesten fritt fram å benytte Snøheimveien, og da er det fort gjort å legge seg til nye (u)vaner. Klart det er populært med egen gratis moskussafari fra bilvinduet. Politikere på Stortinget, i Dovrefjellrådet og i de berørte kommunene, virker bundet av en slags meningsterror, der det trues med både fraflytting og ødelagte fjellbygder uten aktivitet. Er det lokaldemokratiets bakside vi ser nå?

Poenget er at vi fortsatt må kunne greie å gå litt, for å komme til fjells. At det skal være en menneskerett å få kjøre bil til foten av Snøhetta, blir helt feil. Mange har satt sin lit til kunnskap, kompetanse og miljøbevissthet hos de berørte parter i Snøheim og Snøheimveisaken. Derfor har vi heller ikke stått på barrikadene. Vi trodde faktisk det var en selvfølge at Dovrefjell skulle tas bedre vare på etter at det ble vernet. Den kilen som skytefeltet er i dagens nasjonalpark hadde passet bedre som fullvernet område, og kunne kanskje på sikt bidra til en korridor over E6 for å forene villreinens rike? Nå er jeg, og mange med meg, redd for at økonomiske og politiske krefter overkjører alle de intensjonene som lå bak utvidelsen av nasjonalparken og verneområdene på Dovrefjell. Det må vel forplikte mer å kunne kalle seg Nasjonalpark-kommune?

Når en i tillegg har aktører som "Bevar Snøheimvegen-aksjonen", med tidligere miljøvernminister Børge Brende som ambassadør og talsmann, er jeg redd for at en opprettholdelse av dagens veitilbud snart blir en hevd. Veien er jo vedtatt fjernet ikke mindre enn fire ganger, og dette var også en av forutsetningene for DNTs overtakelse og drift av Snøheim. Stortinget gikk tilbake på fjerningsvedtaket og godtok nylig et 5 års forskningsprosjekt som skal utrede hvor stor belastning den økte aktiviteten medfører for villreinen og miljøet på Dovrefjell. Miljøvernminister Solheim mener det er all grunn til å være kritisk til å holde veien åpen, men at forskningsprosjektet vil gi oss enda bedre kunnskap om hvordan villreinen reagerer på trafikken og aktiviteten i området. Siden forutsetningene nå er langt i fra de opprinnelige avtaler, burde vel Villreinnemda sitt forslag om å utsette ombygging av Snøheim, også være helt på sin plass. Vi får bare håpe at det tenkes helhet og miljø i nasjonalpark-kommunene også.

Uklare spilleregler er kjernen i denne saken. Hvilke forutsetninger lå til grunn da Miljøverndepartementet ga DNT grønt lys for ny drift på Snøheim? Skal Reinheim legges ned for å sikre en ballansert arealbruk når Snøheim er ferdig? Å ta bort veien er vel DNTs ønske også, helt i tråd med miljøstrategien en kan lese om på turistforeningens hjemmeside. Men møter ikke DNT seg selv i døra, når de uten faglig utredning legger opp til betjent stordrift og en vesentlig økt belastning av nasjonalparken, samtidig som de hevder at urørt natur og villmarksfriluftsliv er i ferd med å bli et knapphetsgode? Det er i alle fall ikke rart at Villreinnemda protesterer, når vi ser ut til å ende opp med 80 nye sengeplasser i nasjonalparken og vei nesten helt fram til døra.

Tiden er inne for fornuftige kompromissløsninger. Jeg tror at Villreinsentret på Hjerkinn vil bli en positiv bidragsyter for økt aktivitet i kommunene rundt Dovrefjell. Gamle Hjerkinn hotell vil trenge nye drivere, og nesten vegg i vegg med Villreinsenteret vil dette være et flott utstillingsvindu for DNT, og en vinn-vinn situasjon for begge parter. Snøheim kan selvfølgelig bli drevet som en selvbetjent "bi-stasjon" med enkel standard, for dem som hadde lyst og krefter til en Snøhetta-tur. Hvis aktivitetsnivået i nasjonalparken holdes på dagens nivå er det også lettere å få aksept for fortsatt drift av Reinheim og det rutenettet vi har fra før. Et besøk ved Villreinsenteret vil være en flott og lærerik start på rundturen Hjerkinn - Reinheim - Kongsvoll. Kombinert med jernbanetransport kan dette bli en populær "miljøtur" og et godt alternativ til leirskole.

Vi får håpe at flertallregjeringen, som har proklamert Norges miljøfokus og handlekraft både på Bali, i Antarktis og nå sist på Svalbard, kan høre på forskningsmiljøet i denne saken, og at kvoten for genetisk mangfold og miljøvern ikke er brukt opp ute i verden. Det absolutt minste vi bør forvente oss er at forskningsresultatet og konsekvensutredning blir tatt til følge, og at inngrepene i og tett opp til nasjonalparken settes på vent inntil videre. Nå er det på tide å børste støv av føre-var prinsippet og reversere den bit-for-bit utbyggingen vi er vitne til.

Og skulle det være den minste tvil om hva som er best for framtidige generasjoner, naturen og miljøet på Dovrefjell, synes jeg at den oppvoksende slekt skal få bestemme selv!

 

"Enig og tro inntil Dovre faller"

Med vennlig hilsen Torgrim Sørseth, Skodje

Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS