topp_logo.jpg

Kontaktinformasjon:

Bevar Dovrefjell mellom istidene

Stette, 6260 SKODJE

 

post@bevardovrefjell.no 

 

Kontaktpersoner:

Torgrim Sørseth, leder, tlf: 91825399

Hans Erik Wold, nestleder, tlf: 91845743

Sverre Løvaas, styremedl./advokat, tlf: 95804096

Svein Iversen, styremedl./tidl.fjelloppsyn, tlf: 94861128

Nils Magne Sæterbø, styremedlem, tlf: 91586108

 

 

Vår bankforbindelse er Landkreditt Bank:

Konto for medlemskontingent: 93651994150

Medlemskontingent for 2011/2012 satt til 100 kroner pr. medlem/år. 

 

Konto for bidrag i Snøheimsaken: 93651994142

 

Konto for bidrag til Per Bakks minnefond: 93651994169

Minnefondet disponeres i samråd med Pers familie. Ungdomsarbeid og opplysningsarbeid om villrein er oppgaver som fondet er tenkt brukt til. 

Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS