topp_logo.jpg

 

HVORDAN BLIR DU MEDLEM I BEVAR DOVREFJELL FOR Å STØTTE ARBEIDET PÅ DIN MÅTE?

Hvis du er opptatt av at Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark fortsatt skal beholde graden av "uberørthet" og er interessert i bærekraftig forvaltning av fjellnaturen i området - da ønskes du velkommen som medlem og medspiller i interesseorganisasjonen "Bevar Dovrefjell mellom istidene"

Når det gjelder rekruttering av medlemmer, vil vi ikke legge ut underskriftslister på samme måte som "Bevar Snøheimveien-aksjonen". Vi baserer oss på at våre medlemmer av egen interesse og naturengasjement tar kontakt med oss. Vi vil sende ut nyhetsbrev på mail til "nettverket" av støttespillere og interesserte, og oppfordrer alle dere til å komme med innspill og være med på å bygge nettverket vårt - stein på stein.

Det stilles ingen "krav til innsats" for å være medlem, men det kan hende at styret forespør om små konkrete oppgaver hvis du/dere signaliserer et ønske om å bidra.

Interesseorganisasjonen baserer seg på familiemedlemskap, så for kontingenten på 150 kroner kan du registrere alle myndige familiemedlemmer.

Framgangsmåte:

  1. Sett inn 100 kroner/person på bankontonr: 93651994150
  2. Adressen er: Bevar Dovrefjell mellom istidene, Stette, 6260 SKODJE
  3. Send en mail til post@bevardovrefjell.no der du skriver navn, telefonnummer og kontaktdata for alle du melder inn.
  4. Vi prøver å ta en liten prat med alle nye medlemmer, slik at så vi kan bli bedre kjent. Det er til tider hektisk å drifte en interesseorganisasjon, så hvis vi glemmer å ta kontakt, oppordrer vi til at du tar kontakt med Torgrim, Hans Erik, Svein eller Sverre på telefon :)

Vi fører regnskap som blir revidert av årsmøtet. Årsmøtet bestemmer i stor grad hvordan interesseorganisasjonens midler skal brukes. Dette kan en lese mer om i årsmeldingen som skal publiseres på nettsiden. I 2009 har vi brukt ca. 10.000 kroner til drift av organisasjonen. Fordelingen har vært slik: 2500 til utdeling av Vi-Sa heftet. 3000 til kjøp av domener og nettside, 2500 kroner til støtteannonse i bladet Villreinen, 2000 kroner i forbindelse med møtet vi hadde med Miljøverndepartementet og noen få kroner til administrative utlegg/daglig drift.

Vi har fått noen gaver fra næringslivet. Vi vil før årsskiftet prøve å registrere interesseorganisasjonen slik at givere kan søke skattefradrag for sine bidrag. Atter en gang - Tusen takk for den motiverende støtten!

Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS