topp_logo.jpg

ANSIKTER UTAD I BEVAR DOVREFJELL

 Torgrim Sørset, er leder for Bevar Dovrefjell mellom istidene 

Torgrim er bosatt i Skodje på Sunnmøre.
Utdannet Maskin/Petroleumstekniker
Arbeider som driftsoperatør på Statfjord C.
Er nasjonalt godkjent breinstruktør/turleder

Torgrim har brukt Dovrefjell i snart 20 år, sommer som vinter. Ski og vandreturer, jakt, fiske, botanikk, tinderangling/brelære, foto og fangsthistorie er noen av aktivitetene han har styrt med i fjellet.  Veldig interessert i villrein og fiskeforvaltning, historie og gamle mat/håndtverkstradisjoner.

Medlem i DNT, NJFF og Naturvernforbundet.

Drømmen er at det restaurerte skytefelt blir innlemmet i dagens nasjonalpark og at Snøheim blir flyttet til en alternativ lokasjon der den kan gjøre nytte for seg på helårsbasis. Ved foten av Snøhetta vil Snøheim føre til masseturisme, noe området ikke er egnet for og nasjonalparkforskriften ikke har lagt opp til.  

 

 

Hans Erik Wold, er nestleder i Bevar Dovrefjell mellom istidene

Hans Erik driver sitt bureisningsbruk i Bollia (Lyngstad) på Nordmøre.

Utdannet innen landbruk og naturforvaltning.

Hans Erik har brukt Dovrefjell helt siden han i 1965 "besteg" Snøhetta på ski første gang. Siden har det vært mange "ekspedisjoner" til alle årets tider, i forbindelse med utmarksnæring og fritid. Har også vært med på villreinforsking/fiskeforskning i området. 

Medlem i KNT og Naturvernforbundet.

Drømmen er at etterslektene får oppleve Dovrefjell på samme måte fram til neste istid !

 

Sverre Løvaas, er styremedlem i Bevar Dovrefjell mellom Istidene.

 

Sverre er født og oppvokst på Sunndalsøra, det de på nordsiden kaller ”foten” av Dovrefjellene.

Han er utdannet jurist og driver eget advokatfirma. Sverre har vært engasjert bruker av Dovrefjellene sommer som vinter i mer enn 50 år, mange av dem som villreinjeger og jaktoppsyn.

Han er særlig engasjert i arbeidet med å bevare levekårene for den siste rest av den opprinnelige europeiske fjellvillreinstammen vi finner i Dovrefjellene, og ønsker at samfunnet viderefører Snøhetta-massivet som villreinens viktige kjerneområde.

Sverre er styremedlem i Bevar Dovrefjell, medlem av DNT og Naturvernforbundet.

 

Svein Iversen, er styremedlem i Bevar Dovrefjell mellom istidene

Svein Iversen ble med i styret våren 2011. Han er Bevar Dovrefjells kontaktpunkt i Sunndal og vår villlreinfagmann i styret. Svein har i en årrekke jobbet i fjellet som oppsynsmann for Sunndal Fjellstyre. mer info om Svein kommer senere.

Medlem i ...
Drømmen .... !

 

 

Nils Magne Sæterbø, er styremedlem i Bevar Dovrefjell mellom Istidene.

Nils Magne Sæterbø har vært medlem i BDMI siden starten og ble med i styret våren 2013.

Han er utdannet lege og bor og arbeider i Kristiansund. Har i alle år hatt et nært forhold til Dovrefjell og Sunndalsfjella.

Brenner for å bevare de områdene som fremdeles er relativt uberørte og ikke minst for å bevare den unike villreinstammen.

 

 
Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS